foto Maria del Mar Benavides Espinosa
MARIA DEL MAR BENAVIDES ESPINOSA
PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
(9638) 28323