foto M.Begoña Espejo Tort
M.BEGOÑA ESPEJO TORT
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament
Office F103 Facultad de Psicología Avenida Blasco Ibáñez, 21 46010 Valencia
0034963864503
Biografia

Professora titular des de 2004. Interessos investigadors: elaboració, adaptació i validació d'instruments d'avaluació, models d'equacions estructurals, consum d'alcohol en adolescents, avaluació de programes de prevenció selectiva en consum d'alcohol

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 11:00 a 14:00. DESPACHO F103 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 1º PISO
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs