foto M.Begoña Espejo Tort
M.BEGOÑA ESPEJO TORT
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament
Office F103 Facultad de Psicología Avenida Blasco Ibáñez, 21 46010 Valencia
963864503
Biografia

Professora titular des de 2004. Interessos investigadors: elaboració i validació d'instruments d'avaluació, models d'equacions estructurals, consum d'alcohol en adolescents, avaluació de programes de prevenció selectiva en consum d'alcohol

Asignatures impartides i modalitats docents
33321 - Dissenys d'investigació en psicologiaTeòric-Pràctic
33322 - Treball fi de grau en psicologiaTreball fi d'estudis
42469 - Formació especialitzada: investigació en drogodependènciesTeoria
42471 - Pràctiques externesPràctiques externes
44195 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 18:00. DESPACHO F103 DPTO. METODOLOGIA. FACULTAT DE PSICOLOGIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs