foto Jose Miguel Blasco Ibañez
JOSE MIGUEL BLASCO IBAÑEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOLOGIA CEL·LULAR
Departament: Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
Facultad de Ciencias Biológicas Bloque B, planta 4ª C/ Dr. Moliner 50, 46.100 Burjasot
(9635) 43415
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.