foto Arantxa Blasco Serra
ARANTXA BLASCO SERRA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
Departament: Anatomia i Embriologia Humana
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Anual
Dilluns de 12:00 a 15:00. DPTO ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA - FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA - ZONA 6, PISO 1
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València