foto Luis Borras Falomir
LUIS BORRAS FALOMIR
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Despatx 4.2.1 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Avgda. de la Universitat, s/n 46100 BURJASSOT, València
(9635) 43731
Asignatures impartides i modalitats docents
34759 - Medi ambient i sostenibilitatPràctiques, Teoria
34765 - Experimentació en enginyeria química IIILaboratori
34781 - Projecte fi de grau en Enginyeria QuímicaTreball fi d'estudis
43809 - Gestió i tractament de residusTreballs en grup, Seminaris, Uns altres, Pràctiques, Teoria, Tutories, Teòric-Pràctic
43815 - Control microbiològic de processos de depuracióLaboratori, Teoria, Teòric-Pràctic
43828 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44435 - Simulació i optimització avançada de processosSeminaris, Laboratori, Pràctiques, Teoria, Tutories
44437 - Gestió i tractament d'emissions i residus industrialsSeminaris, Pràctiques, Teoria, Tutories
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 11:00. 4.2.1
Anual
Dilluns de 11:30 a 13:30. 4.2.1
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València