foto Rafael Boluda Hernandez
RAFAEL BOLUDA HERNANDEZ
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 44286
Asignatures impartides i modalitats docents
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum