foto Mercedes Botija Yague
MERCEDES BOTIJA YAGUE
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9638) 28181
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
33500 - Investigació, diagnòstic i avaluació en treball socialTeòric-Pràctic
33525 - Treball social en drogodependènciesTeòric-Pràctic
43763 - Canvi familiar i benestarUns altres, Teoria
43771 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 15:30. 2D21
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València