foto Mantvydas Bucys Vilciauskiene
MANTVYDAS BUCYS VILCIAUSKIENE
PDI-Substitut/A
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:30 a 19:30. 5P13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València