foto Ana Camarasa Belmonte
ANA CAMARASA BELMONTE
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: GEOGRAFIA FÍSICA
Departament: Geografia
(9639) 83899
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 13:00 a 14:00. SEGUNDA PLANTA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:00 a 14:00. SEGUNDA PLANTA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs