foto Maria Deseada Camus Jorques
MARIA DESEADA CAMUS JORQUES
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
Asignatures impartides i modalitats docents
34390 - Treball fi de grau en Infermeria - Grau en InfermeriaTreball fi d'estudis
34394 - Infermeria en urgències extrahospitalàries, emergències i catàstrofesLaboratori, Teoria, Tutories
34394 - Infermeria en urgències extrahospitalàries, emergències i catàstrofes - Grau en InfermeriaLaboratori, Teoria, Tutories
Tutories
Anual
Dimecres de 11:00 a 12:00. DESPATX 3.14 FIP
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València