foto Maria Amparo Calatayud Salom
MARIA AMPARO CALATAYUD SALOM
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
DPTO Didactica y Organización Escolar Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación. Universitat de Valencia.
(9639) 83691
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 15:00 a 17:30. FILOSOFIA - D06 - 963983691
Segon quadrimestre
Divendres de 15:00 a 17:30. FILOSOFIA - D06 - 963983691
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València