foto Gabriel Calvo Bayarri
GABRIEL CALVO BAYARRI
PI-Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Estadística i Investigació Operativa
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Altres Activitats
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos