foto Javier Calpe Maravilla
JAVIER CALPE MARAVILLA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
(9635) 43332
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 17:30 a 19:00. DESPATX 3.2.12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València