foto M Carmen Calvo Ochoa
M CARMEN CALVO OCHOA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA VEGETAL
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 44726
Asignatures impartides i modalitats docents
33052 - Fisiologia vegetalLaboratori
33074 - Experimentació integrada en biologiaLaboratori, Tutories
33182 - Obtenció d'organismes transgènicsLaboratori
33824 - Treball fi de grau en BiologiaTreball fi d'estudis
33971 - Treball fi de grau en Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
33973 - Biologia vegetal i animalSeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.