foto Rosa Campmany Buira
ROSA CAMPMANY BUIRA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Departament: Història de la Ciència i Documentació
Asignatures impartides i modalitats docents