foto Carlos Muñoz Collado
CARLOS MUÑOZ COLLADO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: MICROBIOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9638) 64996
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 11:00 a 12:30. DESPACHO PROF. DR.CARLOS MUÑOZ (S.D. DE MICROBIOLOGÍA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs