foto Carlos Muñoz Collado
CARLOS MUÑOZ COLLADO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: MICROBIOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9638) 64996
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 11:00. DESPACHO PROF. DR.CARLOS MUÑOZ (S.D. DE MICROBIOLOGÍA)
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 11:00. DESPACHO PROF. DR.CARLOS MUÑOZ (S.D. DE MICROBIOLOGÍA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs