foto Abilio Candido Reig Escriva
ABILIO CANDIDO REIG ESCRIVA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Àrea de coneixement: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
(9635) 44038
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPACHO 3.3.26 ETSE (BLOC 3)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Patents, Programari i Bases de dades
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum