foto Enrique Canton Chirivella
ENRIQUE CANTON CHIRIVELLA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
(9638) 64436
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 15:30. AU 506 AULARIO NORTE (TARONGERS)
Segon quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 11:30. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO F317
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València