foto Enrique Canton Chirivella
ENRIQUE CANTON CHIRIVELLA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
(9638) 64436
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:30. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F317
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:30. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F317
Segon quadrimestre
Dilluns de 08:30 a 10:30. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F317
Segon quadrimestre
Dimecres de 08:30 a 10:30. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F317
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València