foto Eva Maria Caplliure Giner
EVA MARIA CAPLLIURE GINER
PDI Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9638) 28962
Asignatures impartides i modalitats docents
35802 - Estratègia de màrquetingPràctiques, Teoria
40100 - Disseny del màrqueting operatiu en el llançament d'un nou producteSeminaris, Teoria
42048 - Simulació i noves tecnologiesTreballs en grup, Aula Informàtica
44489 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44490 - Pràctiques externesPrácticum
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:00. 1E05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València