foto Eva Maria Caplliure Giner
EVA MARIA CAPLLIURE GINER
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9638) 28962