foto Carlos Bartual Murgui
CARLOS BARTUAL MURGUI
PI-Invest Doct Uv Senior
:
Departament: Institut de Ciència Molecular (ICMOL)
44359
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.