foto Enrique Carbonell Vaya
ENRIQUE CARBONELL VAYA
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
(9638) 64454
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 13:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO M313
Primer quadrimestre
Dijous de 11:30 a 13:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO M313
Segon quadrimestre
Divendres de 10:00 a 13:00. 1P03 DRET EDIFICI DEPARTAMENTAL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València