foto Enrique Carbonell Vaya
ENRIQUE CARBONELL VAYA
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
(9638) 64454
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 13:00. DPTO. PSIC. BÁSICA DPCHO. M313
Primer quadrimestre
Dijous de 11:30 a 13:00. DPTO. PSIC. BÁSICA DPCHO. M313
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. CAMPUS TARONGERS 1P03
Segon quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:00. CAMPUS TARONGERS 1P03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València