foto Carmel Ferragud Domingo
CARMEL FERRAGUD DOMINGO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
Departament: Història de la Ciència i Documentació
Institut Interuniversitari "López Piñero" Palau de Cerveró Plaça Cisneros, 4 46003 VALÈNCIA (Spain) Departament d'Història de la Ciència i Documentació Facultat de Medicina i Odontologia / Despatx 9 Avda. Blasco Ibáñez, 15 - 46010
(9638) 64931
Biografia

Algemesí, 1969. És Professor Titular de la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari López Piñero (UV) i Institut de Recerques en Cultures Medievals (IRCVM, UB). Ha estat Professor Ajudant Doctor de la Universitat Miguel Hernández (2010-2012), Professor Associat de la Universitat de València (2009-2010) i Professor i Director del Col·legi Concertat Maria Auxiliadora d'Algemesí (1998-2010). És doctor en Geografia i Història per la Universitat de València (2002), amb una tesi dirigida per Luis García Ballester, Jon Arrizabalaga i Ferran Garcia-Oliver. Ha estat becari predoctoral del CSIC (Institució Milá i Fontanals) de Barcelona (1996-1998). Forma part de l'equip de la línia de recerca Sciència.cat, repetidament finançada pel Govern espanyol i la Unió Europea amb projectes dirigits per Lluís Cifuentes des de la Universitat de Barcelona. En l'actualitat és IP2 del projecte del Ministerio de Ciencia e Innovación Vernacularidades en la ciencia medieval y renacentista: textos, creadores, profesionales (MICINN-AEI/FEDER PID2021-123419NB-I00). Les seues línies de recerca, centrades particularment a l'àrea cultural catalana durant la baixa Edat Mitjana, s'han adreçat a l'estudi de la pràctica de la medicina i la menescalia, els models assistencials en diversos municipis valencians, així com l'estudi sociològic del practicants de la medicina a partir de prosopografies. Entre les seves publicacions destaquen les monografies Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410) (Madrid, CSIC, 2005),  La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval (Catarroja, 2009), Una ciutat medieval en cerca de la salut (Xàtiva, 1250-1500) (Catarroja - Xàtiva, Afers - Ajuntament de Xàtiva, 2019), L'hospital, la dona i el capellà: Sant Andreu de Mallorca (1230-1445) (Catarroja - Barcelona - Palma, Afers - Lleonard Montaner, 2022). Ha col·laborat en diverses edicions de documentació medieval valenciana, sobre pintors del gòtic i processos judicials. Actualment, treballa en la presència de la medicina en les corts de justícia medievals i modernes de la Corona d'Aragó; en els sermons de sant Vicent Ferrer, així com en la biografia d'alguns metges del segle XIV; i l'alquímia a València, entre altres.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 14:00. DESPATX 156 (FACULTAT FARMACIA)
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. D.9 DEPT. HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ. FACULTAT MEDICINA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs