foto Carmel Ferragud Domingo
CARMEL FERRAGUD DOMINGO
PDI Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
Departament: Història de la Ciència i Documentació
Institut Interuniversitari "López Piñero" Palau de Cerveró Plaça Cisneros, 4 46003 VALÈNCIA (Spain) Departament d'Història de la Ciència i Documentació Facultat de Medicina i Odontologia / Despatx 9 Avda. Blasco Ibáñez, 15 - 46010
(9638) 64931
Asignatures impartides i modalitats docents
33187 - Història i aspectes socials de les biociències molecularsTeoria
34073 - Documentació i metodologia científicaSeminaris, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
44265 - Introducció a la història de la ciènciaTreballs en grup, Seminaris, Teoria, Tutories
44271 - Temes avançats en història de la ciènciaTreballs en grup, Seminaris, Teoria, Tutories
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 14:00. DESPATX 156 (F. FARMACIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València