foto Carlos Fuertes Muñoz
CARLOS FUERTES MUÑOZ
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
Coordinador Geografia i Història (Màster Prof. Secundària) Seminari P3.03 (Facultat Magisteri-Tarongers) http://socialsuv.org/
(9639) 83549
Asignatures impartides i modalitats docents
33651 - Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicatsTeòric-Pràctic
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària IPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària IIPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària IIIPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primàriaTreball fi d'estudis
40518 - Aprenentatge i ensenyament de la geografia i la històriaTeòric-Pràctic
40562 - Pràcticum: Especialitat de geografia i històriaPrácticum
42256 - Treball fi de màster: Especialitat de geografia i històriaTreball fi d'estudis
43490 - Investigació en didàctica de les cc. socials: històriaTeoria
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. 100% TUTORIES ELECTRÓNIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València