foto Carlota Gomez Herrera
CARLOTA GOMEZ HERRERA
PI-Invest Formacio Predoc Fpu
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Despatx 606bis Avda. Blasco Ibáñez, 30 (6ª Planta) 46010 València
Biografia

Carlota Gómez Herrera és Investigadora Predoctoral en Formació en el Departament de Filosofia (UV).

És beneficiària d'un Contracte Predoctoral de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i es troba desenvolupant la seua tesi doctoral a la Universitat de València sobre el pensament de Michel Foucault en l'àrea de Filosofia Moral, Política i Social.

Ha realitzat una estada de recerca en la Universidade NOVA de Lisboa (IFILNOVA).

Es va graduar en Filosofia a la Universitat de València (UV) amb el treball final de Grau "Sarah Kofman i la metàfora". Va rebre la beca de Col·laboració en la Investigació amb el Departament de Filosofia amb un projecte "Nietzsche i el feminisme" (2020-2021), i en aquesta mateixa universitat va complementar els seus estudis amb dues formacions de postgrau: el Màster Interuniversitari en Ètica i Democràcia amb Premi Extraordinari (2021-2022) amb el treball "Fisiologia del poder. Foucault, lector de Nietzsche" i el Màster Universitari en Professor/a d'Educació secundària (2022-2023) amb el treball "Filosofia, educació i art de viure".

Ha estat representant d'estudiants del Grau de Filosofia al Consell de Departament (2019-2021), del Màster Interuniversitari en Ètica i Democràcia (2021-2022) i del Màster Universitari en Professor/a d'Educació secundària (2022-2023). És membre electe del Claustre de la Universitat de València, màxim òrgan de representació i govern, del qual forma part com a representant del Personal Investigador en Formació (2023).

Asignatures impartides i modalitats docents
Tesis, tesines i treballs