foto Carla Teresa Muñoz Antoli-Candela
CARLA TERESA MUÑOZ ANTOLI-CANDELA
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: PARASITOLOGIA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
Área Parasitología Depto. Fcia. y Tec. farmacéutica y Parasitología Facultad Farmacia - Campus Burjassot Valencia
(9635) 43149
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:30 a 13:00. 2.07 - ÁREA PARASITOLOGIA, FAC. FARMACIA
Anual
Dimecres de 10:30 a 13:00. 2.07 - ÁREA PARASITOLOGIA, FAC. FARMACIA
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum