foto Carlos Miro Arenas
CARLOS MIRO ARENAS
PI-Invest Formacio Vali
D
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 15:00 a 16:00. DESPATX 4304 (FAC. FÍSICA - BLOC D)
Primer quadrimestre
Dijous de 15:00 a 16:00. DESPATX 4304 (FAC. FÍSICA - BLOC D)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València