foto Maria del Carmen Montoliu Felix
MARIA DEL CARMEN MONTOLIU FELIX
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PATOLOGIA
Departament: Patologia
52474
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA, FACULTAD DE MEDICINA
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA, FACULTAD DE MEDICINA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València