foto Carmen Pilar Nuevalos Ruiz
CARMEN PILAR NUEVALOS RUIZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 15:00 a 18:00. DESPATX 409
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València