foto Carlos Rubert Escuder
CARLOS RUBERT ESCUDER
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: ARQUITECTURA I TECNOL. DE COMPUTADORS
Departament: Informàtica
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 14:00 a 16:30. DESPACHO
Segon quadrimestre
Dilluns de 08:30 a 11:30. DESPACHO
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València