foto Manuel Ramon Cases Ruiz
MANUEL RAMON CASES RUIZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FÍSICA ATÒMICA, MOLECULAR I NUCLEAR
Departament: Física Atòmica, Molecular i Nuclear
(9635) 44598
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX DPTO. 3220 BLOC C
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX DPTO. 3220 BLOC C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València