foto Carmen Blasco Pellicer
CARMEN BLASCO PELLICER
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
(9616) 25247
Asignatures impartides i modalitats docents
33549 - Elements jurídics bàsics per a les relacions laboralsTeòric-Pràctic
33579 - Pràctiques externesPrácticum
33580 - Treball fi de grau en relacions laborals i recursos humansTreball fi d'estudis
35871 - Pràctiques externesPrácticum
42758 - TICS, xarxes i innovació de l'economia socialTeòric-Pràctic
44378 - Pràctiques externesPrácticum
44380 - Treball Fi de MàsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València