foto Carolina Maria de Gregorio Alapont
CAROLINA MARIA DE GREGORIO ALAPONT
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
Asignatures impartides i modalitats docents
34082 - Tecnologia farmacèutica ITeoria, Tutories
34093 - Legislació i deontologia farmacèuticaSeminaris, Teoria, Tutories
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.