foto Carolina Maria de Gregorio Alapont
CAROLINA MARIA DE GREGORIO ALAPONT
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia