foto Cecili Macian Romero
CECILI MACIAN ROMERO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
(9616) 25712
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.