foto Elvira Cerver Romero
ELVIRA CERVER ROMERO
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
(9616) 25495
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 12:00. 1B09
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:30. 1B09 Ó E02 (ENTREPLANTA) FACULTAD DE ECONOMÍA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València