foto Amparo Chafer Ortega
AMPARO CHAFER ORTEGA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Despatx 4.3.14 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Avgda. de la Universitat, s/n 46100 BURJASSOT, València
(9635) 44318
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Patents, Programari i Bases de dades
Projectes
Textos del currículum