foto Pedro Chaparro Matamoros
PEDRO CHAPARRO MATAMOROS
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21805
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:00. DESPATX 2.D11
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. DESPATX 2.D11
Segon quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:00. DESPATX 2.D11
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. DESPATX 2.D11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València