foto Jose Luis Bosch Cholbi
JOSE LUIS BOSCH CHOLBI
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9638) 28169
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPATX 2B01
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs