foto Jose Luis Bosch Cholbi
JOSE LUIS BOSCH CHOLBI
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9638) 28169
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 13:30. 2B01 FACULTAT DE DRET
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs