foto Clara Puig Herreros
CLARA PUIG HERREROS
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
64994
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 14:00. DPTO. PSIC. BÁSICA DPCHO. M312
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 13:30. DPTO. PSIC. BÁSICA DPCHO. M312
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València