foto Claudia Alonso Recarte
CLAUDIA ALONSO RECARTE
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ANGLESA
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:00 a 13:30. DESPATX 09
Primer quadrimestre
Dijous de 12:00 a 13:30. DESPATX 09
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València