foto Maria Jose Climent Vilaplana
MARIA JOSE CLIMENT VILAPLANA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
963864427
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:30 a 18:00. CIÈNCIES SOCIALS - 2D.11 - 963828513
Segon quadrimestre
Dimarts de 18:00 a 19:30. CIÈNCIES SOCIALS - 2D.11 - 963828513
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València