foto M.Asuncion Colas Turegano
M.ASUNCION COLAS TUREGANO
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9638) 28154
Biografia

[BioM. Asunción Colás Turégano es Doctora en Dret per la Universitat de València i professora titular de Dret penal d’aquesta universitat, en la què imparteix classes en els  graus en Dret i Criminologia, així com en els màsters oficials en Criminologia y Ciències Penals i en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional. Al llarg de la seua carrera universitària ha participat en projectes de investigació sobre drets humans, violència de gènere, drets dels menors i,  més recentment, sobre menors i  noves tecnologies. Com a resultat de la seua activitat  investigadora ha publicat  diverses monografies y articles en revistes especialitzades sobre temes com, entre altres, protecció del medi ambient, delinqüència  protagonitzada per menors, violència de genero, tutela penal del dret a la imatge. Es autora, així mateix de un manual sobre Dret Penal de Menors. Fou coordinadora del Grau en Criminologia de la Facultat de Dret de la Universitat de València des de març de 2009 a  maig del  2013. En la actualitat es Codirectora del Màster Oficial en Criminologia i Seguretat.grafia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 11:00. DESPATX 4B08 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes