foto Julia Colomer Revuelta
JULIA COLOMER REVUELTA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PEDIATRIA
Departament: Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
(9639) 83205
Asignatures impartides i modalitats docents
33695 - Infància, salut i alimentacióTeòric-Pràctic
33956 - Nutrició infantilAula Informàtica
34488 - Pediatria IPrácticum, Seminaris, Teoria
34489 - Pediatria IISeminaris, Teoria
34491 - Pràctiques tuteladesPrácticum, Seminari Clínic
34492 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
34709 - Patologia mèdica general i pediatriaPràctiques, Teoria
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 08:00 a 09:30. CITA PREVIA. DESPACHO POG. 2º PISO FAC. MEDICINA - EL 1º CUATR. SERÁN EXCLUSIVAMENTE ELECTRONICAS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València