foto Alba Cortes Carbonell
ALBA CORTES CARBONELL
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PARASITOLOGIA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 44232
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 09:00 a 12:00. DESPATX 2-10 (FACULTAT DE FARMÀCIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Projectes