foto Irene Cordoba Mochales
IRENE CORDOBA MOCHALES
PI-Invest Formacio Predoc Fpu
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 15:00 a 17:00. DESPACHO 5P04
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.