foto Concepcion Cortes Vizcaino
CONCEPCION CORTES VIZCAINO
PDI-Catedratic/a d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9638) 28138
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. 2D10 FACULTAT CIENCIES SOCIALS
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. 2D10 FACULTAT D3E CIÈNCIES SOCIALS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València