foto Maria Teresa Cortes Tomas
MARIA TERESA CORTES TOMAS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
Avda, Blasco Ibáñez, 21, despacho 105
(9639) 83224
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER PISO DPCHO. F312
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F312
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València