foto Maria Teresa Cortes Tomas
MARIA TERESA CORTES TOMAS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
Avda, Blasco Ibáñez, 21, despacho 105
(9639) 83224
Asignatures impartides i modalitats docents
33323 - Pràcticum en psicologia - Grau en PsicologiaPrácticum
42472 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Investigació, Tractament i Patologies associades en DrogodependènciesTreball fi d'estudis
43348 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits SocialsTreball fi d'estudis
44195 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44195 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Psicologia General SanitàriaTreball fi d'estudis
64982 - Intervenció en Contextos familiars (Psicoteràpia infantojuvenil i familiar)Teoria
65215 - El sistema de reforma de menoresTeoria
66154 - Intervencions específiques amb famílies i menorsTeoria
66155 - Violència filie parentalTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F312
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F312
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 18:30. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F312
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València