foto Raul Crespo Crespo
RAUL CRESPO CRESPO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA FÍSICA
Departament: Química Física
Dep. Química Física Campus de Burjassot Bloc E - Tercera planta Despatx 02 05 P3 020 (antic 5340) Dr. Moliner, 50
(9635) 43344
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. FAC_QUÍMICA_EDF_E_PL_3ª_DESPACHO_5340
Segon quadrimestre
Dimarts de 15:00 a 18:00. FAC_QUÍMICA_EDF_E_PL_3ª_DESPACHO_5340
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València