foto Carmen Rodriguez Gonzalo
CARMEN RODRIGUEZ GONZALO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Magisteri Campus dels Tarongers Universitat de València
(9639) 83832
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 19:00. EP 02
Segon quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 19:00. EP 02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València